IJUGLORIA 產品列表

IJUGLORIA 清暢膠囊 IJUGLORIA 清暢膠囊

選用進口專利製程水溶性甲殼素、木瓜酵素、鳳梨酵素、益生菌及綜合消化酵素。

NT.150
全方位精華面膜 全方位精華面膜 NT.700